Gebyr for praktisk hjelp i heimen/heimehjelp

Prisane gjeld frå 1. januar 2024 (Mva ikkje aktuelt)
 

Prisar praktisk hjelp i heimen
Kategori Pris pr time Abo pr mnd Pris pr år
Brukar under 2 G 230 *) 2 691
2-3 G 318 3 181 38 174
3-4 G 384 3 840 46 059
Brukarar over 4 G 445 4 454 53 443

G = grunnbeløpet i Folketrygda  - blir fastsett av staten.

*) Minstesatsen for brukarar under 2G er statleg regulert, og vart vedteke av Helse og omsorgsdepartementet 21.12.2023

Grensa for abonnement går ved 10 timar pr månad. 

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.