Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.  (mva er ikkje aktuelt)

- Delingssaker kr 2 000,-
- Konsesjonssaker kr 5 000,-

Heimel for å krevje gebyr er forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Vedtak

Gebyrregulativet vart sist vedteke av kommunestyret den 18. desember 2023.