Frisklivssentral, eigenandel

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Eigenandel frisklivsentral er kr 335,- pr halvår / 670,- kr pr år

Vedtak

Prisen vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.