Feieavgift og gebyr for vanleg brannsyn

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

Avgifta blir fakturert med årlege termingebyr.

Feieavgift: 540,- (432 eksl mva)

Tilsynsgebyr: 1356,- (1086,- inkl mva)

Vedtak

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2022.