Betaling for bruk av kommunale barnehagebygg

Prisane gjeld frå 1. januar 2024. (ikkje mva pliktig)

Betaling for bruk av kommunale barnehagebygg

Betaling for bruk av kommunale barnehagebygg
Lokale Pris per time Pris per dag Pris per døgn m/overnatting
Gymsal 180 680
Møterom 180 450
Avdelingar 1 730 2 700

For leige av gymsal er bruk av dusjar/garderober inkludert i leigeprisen.

Vedtak

Sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.