Betaling for bruk av Heradsplassen

Prisane gjeld frå 1. januar 2024. (ikkje mva pliktig)

Prisar gjeld for leige av uteareal mot vest - for torgselgarar etc. Det vert lagt til grunn eit leigearal på 3x3 meter

Pris per time er kr. 210,- og pris per dag er kr. 835,-

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.