Avløpsgebyr for kloakk

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Årsgebyret

er sett saman av abonnementsgebyr og eit forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyr

Avløpsgebyr for kloakk
Type Pris inkl. mva Pris eks. mva
Abonnementsgebyr 2 974,40- 2 379,52
Forbruksgebyr - kr pr m3 21,43 17,15

Forbruksgebyr

Dette gebyret er definert i Forskrift om vass og avløpsgebyr for Gloppen kommune.

Abonnentar med bustad- og fritidshus og montert vassmålar betaler etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m​3. 

Abonnentar utan vassmålar betalar etter stipulert forbruk basert på utrekna bruksareal  av eigedomen og pris pr. m​3.

Gå til forskrifta her

Tilkoplingsgebyr

Eingongsgebyr 9240- (11 550,-)

Vedtak

Gebyrregulativet vart sist vedteke av kommunestyret den 18. desember 2023.