Avgift for gravleige

Prisen gjeld frå 1. januar 2024.

Gravleige i Gloppen er kr 250,- pr år

Gravleige er ei avgift som pårørande etter ei gravferd må betale for å reservere ei grav, eller etter at frigravsperioden for ei frigrav på 20 år er ute. Dette er i tråd med Gravferdslova pgf. 6

Sjå elles kyrkja sine nettsider www.gloppen.kyrkja.no/

Prisane var sist vedteke kommunestyret 18. desember 2023.