Vårteljing av hjort

Den årlege vårteljinga av hjort på innmark i Gloppen startar natt til 20. april og skjer natt til laurdagar i slutten av april og byrjinga av mai. 

Det vert nytta lys under teljinga og i ein del tilfelle gjennomførast teljinga frå bil. Helsing Hjorteutvalet i Gloppen kommune.