Gloppen kommune si beredskapsleiing

Kommunen si kriseleiing er sett saman av ordføraren, kommunedirektøren si leiargruppe, brann- og beredskapssjefen, kommuneoverlegen og leiaren for servicetorget. Kommunedirektøren er operativ leiar.

Kommunen sitt beredskapsråd møtest ein gong i året og blir leia av ordføraren og er sett saman av
- kommunen si beredskapsleiing
politiet
- sivilforsvaret
- frivillige lag og organisasjonar.

Kommunen si beredskapsleiing
Tittel Namn Telefon
Ordførar Leidulf Gloppestad 97 78 69 89
Kommunedirektør Anders Skipenes 48 16 71 12
Organisasjonssjef Geir Liavåg Strand 95 19 17 53
Helse- og omsorgssjef Gunhild Gimmestad 91 64 06 96
Oppvekstsjef Per Arne Strand 95 77 88 75
Teknisk sjef Kjell Petter Solhaug 99 51 72 95
Brann- og beredskapssjef Kjell Aske 41 58 76 54
Kommuneoverlege Benny Østerbye Hansen
Leiar for servicetorget Siv K. Haugen 95 97 21 46