Gloppen kommune si beredskapsleiing

Kommunen si kriseleiing er sett saman av ordføraren, kommunedirektøren si leiargruppe, brann- og beredskapssjefen, kommuneoverlegen og leiaren for servicetorget.

Kommunedirektøren er operativ leiar.

Kommunen si beredskapsleiing
Namn Tittel Telefon
Leidulf Gloppestad Ordførar 97 78 69 89
Anders Skipenes Kommunedirektør 48 16 71 12
Geir Liavåg Strand Organisasjonssjef 95 19 17 53
Gunhild Gimmestad Kommunalsjef helse og velferd 91 64 06 96
Per Arne Strand Kommunalsjef oppvekst 95 77 88 75
Torbjørn Brandsæter Kommunalsjef samfunn og berekraft 45 22 61 86
Kjell Aske Brann- og beredskapssjef 41 58 76 54
Benny Østerbye Hansen Kommuneoverlege
Siv Kvalsvik Haugen Leiar for servicetorget 95 97 21 46

Beredskapsråd

Kommunen sitt beredskapsråd møtest ein gong i året og blir leia av ordføraren og er sett saman av