Gloppen kommune si beredskapsleiing

Kommunen si kriseleiing er sett saman av ordføraren, kommunedirektøren si leiargruppe, brann- og beredskapssjefen, kommuneoverlegen og leiaren for servicetorget. Kommunedirektøren er operativ leiar.

Kommunen sitt beredskapsråd møtest ein gong i året og blir leia av ordføraren og er sett saman av
- kommunen si beredskapsleiing
politiet
- sivilforsvaret
- frivillige lag og organisasjonar.

Kommunen si beredskapsleiing
Tittel Namn Telefon
Ordførar Leidulf Gloppestad 97 78 69 89
Kommunedirektør Anders Skipenes 48 16 71 12
Organisasjonssjef Geir Liavåg Strand 95 19 17 53
Helse- og omsorgssjef Gunhild Gimmestad 91 64 06 96
Kultursjef Liv Jorun Andenes 99 71 45 80
Næringssjef Knut Roger Nesdal 48 04 08 25
Oppvekstsjef Per Arne Strand 95 77 88 75
Personalsjef Rita Lilletvedt 95 24 49 18
Teknisk sjef Kjell Petter Solhaug 99 51 72 95
Økonomisjef Remi Lone Nilsen 48 23 48 42
Brann- og beredskapssjef Runar Kleppe 95 03 24 99
Kommuneoverlege Benny Østerbye Hansen
Leiar for servicetorget Siv K. Haugen 95 97 21 46