Gloppen kommune si beredskapsleiing

Kommunen si kriseleiing er sett saman av ordføraren, rådmannen si leiargruppe og kommuneoverlegen. Rådmannen er operativ leiar.

Kommunen sitt beredskapsråd møtest ein gong i året og blir leia av ordføraren og er sett saman av
- kommunen si beredskapsleiing
politiet
- sivilforsvaret
- frivillige lag og organisasjonar.

Tittel Namn Telefon
Ordførar Leidulf Gloppestad 977 86 989
Rådmann Jan Kåre Fure 476 21 981
Brannsjef Runar Kleppe 950 32 499
Helse- og omsorgssjef Gunhild Gimmestad 916 40 696
Oppvekstsjef Per Arne Strand 957 78 875
Økonomisjef Remi Lone Nilsen 482 34 842
Teknisk sjef Kjell Petter Solhaug 995 17 295
Organisasjonssjef Geir Liavåg Strand 951 91 753
Kommuneoverlege Benny Østerbye Hansen
Sekretær Siv K. Haugen 959 72 146