Vassmålar

Ein vassmålar må vere montert av aut. rørleggar og det er rørleggaren sitt ansvar å melde i frå når ein vassmålar er blitt montert i ein bygning/eigedom.

Når vassmålar er installert vil ein få faktura ut i frå avlese forbruk. 

Innmeldingsskjema finn du her  (skal fyllast ut og sendast inn av rørleggar/føretak som utfører montering)