Spørsmål om Koronaviruset?

Bruk informasjonstelefon 815 55 015
Nasjonale fakta og råd: Folkehelseinstituttet  

Informasjon frå Gloppen kommune 

Smittestatus - Gloppen

Kart