Gebyr for feiing og vanleg brannsyn i Gloppen

Vedteke av kommunestyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019

Avgifta blir fakturert med årlege termingebyr.

Gebyret som gjeld frå 1. januar 2018: (prisane er utan moms)
- feieavgift: kr 375,- for kvar pipe som vert feia.
- tilsynsgebyr: 935,- pr tilsyn.