Feieavgift og gebyr for vanleg brannsyn

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2020.

Avgifta blir fakturert med årlege termingebyr.

Type Eks. mva Inkl. mva
Feieavgift 387,00 483,75
Tilsynsgebyr 965,00 1206,25

 

Det vil bli laga ei eiga sak til kommunestyret i løpet av 2020 som vil sjå på feietenesta og dei nye krava som er stilt til denne. Resultatet av denne saka kan bli endra feieavgift og gebyr for brannsyn.