Kommuneplanen for perioden 2008-2020

Arnfinn Brekke (bildet) frå Kristeleg Folkeparti er leiar i helse- og omsorgsutvalet.

kommunestyret 2015-2019 (KrF) - Klikk for stort bilete

 Liste : Helse- og omsorgsutvalet

Kontaktinformasjon til dei ulike medlemane finn du her