Frådeling av eigedom

Dersom du ønskjer å dele frå ein del av eigedomen din slik at denne delen får eige gards- og bruksnummer, må du søkje kommunen om løyve til deling av eigedom. 

Om det gjeld overføring av areal mellom to eigedomar, sjå grensejustering eller tilleggsareal/arealoverføring.