Gatelys - nytt gatelys eller reparasjon?

Søknad om oppsetting av gatelys langs kommunale vegar eller reparasjon av gatelys skal sendast/meldast til teknisk kontor.

Kontaktperson: Avd. leiar Arne Mykland, tlf 97 99 10 53