Brøyting - standardar i Gloppen

Kommunen har ca. 125 km veg som skal brøytast.

Brøytinga blir i hovudsak utført av private. I Sandane sentrum brøyter tilsette i teknisk sektor i kommunen.

Krav til snødekke for at brøyting skal utførast:

  • Kram snø: minimum 5 cm, maksimum 10 cm 
  • Tørr snø: minimum 10 cm, maksimum 15 cm

Arbeidet skal utførast med minst mogleg ulempe for trafikanter og naboar til vegen. 

Kontaktinformasjon

- Avd. leiar Arne Mykland, 97 99 10 53
- Vakttelefon (utanom ordinær arbeidstid): 913 85 222.