Feieavgift og gebyr for vanleg brannsyn

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2022.

Avgifta blir fakturert med årlege termingebyr.

Type Eks. mva Inkl. mva
Feieavgift 404 505
Tilsynsgebyr 1016 1270