Utviklingslaga i Gloppen

I «Planstrategi for Gloppen kommune 2016 – 2020», som vart vedteke i kommunestyret juni 2016, er samspel og alliansebygging ein av fem satsingsområde.

Eit mål for dette satsingsområde er at kommune, næringsliv og lag og organisasjonar tek  ansvar i lag for å skape utvikling, trygge og inkluderande lokalsamfunn.

Ein viktig strategi for å oppnå utvikling i dei ulike lokalsamfunna og i kommunen, er legge til rette for eit tettare samarbeid med utviklingslaga i kommunen.

Oversikt over kontaktpersonar/leiarar/nestleiarar: (sist oppdatert desember 2020)

Lag

Kontaktperson / epost

Rolle

Telefon

Hyen Jon Martin Rønnekleiv Leiar 916 58 345
  Tove Hanne Ommedal Nestleiar 930 93 933
Nesjane Oddgeir Kvitenes Leiar 957 06 900
  Jan Egil Eikenes Kasserar 918 54 476
Runnevang Marit Elisabeth Larssen Leiar 997 24 798
  Randi Mykland Kasserar  
Vereide Morten Leirgul Leiar 404 11 620
  Jon Kjetil Fossli Nestleiar  
Kandal Paul Nygård Leiar 414 57 998
Reed Jørgen Veien Kontaktperson 959 13 045
Byrkjelo Kent Øystein Hjelle Leiar 414 08 290