Utviklingslaga i Gloppen

I «Planstrategi for Gloppen kommune 2016 – 2020», som vart vedteke i kommunestyret juni 2016, er samspel og alliansebygging ein av fem satsingsområde.

Eit mål for dette satsingsområde er at kommune, næringsliv og lag og organisasjonar tek  ansvar i lag for å skape utvikling, trygge og inkluderande lokalsamfunn.

Ein viktig strategi for å oppnå utvikling i dei ulike lokalsamfunna og i kommunen, er legge til rette for eit tettare samarbeid med utviklingslaga i kommunen.

Oversikt over kontaktpersonar/leiarar/nestleiarar: (sist oppdatert mai 2018)

Lag

Kontaktperson / epost

Rolle

Telefon

Hyen Jon Martin Rønnekleiv Leiar 916 58 345
  Tove Hanne Ommedal Nestleiar 930 93 933
Nesjane Synnøve Marie Hestenes Leiar 930 18 186
  Jan Egil Eikenes Kasserar 918 54 476
Sørstranda Anniken Rygg Leiar 416 24 470
  Edvin-Andrè Hugvik Nestleiar 412 95 868
Vereide Morten Leirgul Leiar  
  Erling Sande Nestleiar 909 72 531
Kandal Paul Nygård Leiar 414 57 998
Reed Jørgen Veien Kontaktperson 959 13 045
Byrkjelo Kent Øystein Hjelle Leiar 414 08 290