Trygge lokalsamfunn - organisering

Styringsgruppa består av: 
Ordførar Leidulf Gloppestad
Rådmann Jan Kåre Fure
Lensmann Nils Ove Roset
Prosjektleiar «Trygge lokalsamfunn» Beate O. Kornberg (sekretær)

Meir om Trygge lokalsamfunn og Politiråd

Klikk for stort bilete