"Trygge lokalsamfunn" - Førstehjelpskurs for bønder

I samband med kommunen si satsing fram mot å bli godkjent som eit «Trygt Lokalsamfunn» vert det no sett eit felles fokus på å redusere talet på skader og ulykker i landbruket i Gloppen.

 

Klikk for stort bileteSnart slaktemodne okser Edvin-A Hugvik

Dette er eit av kommunen sine 4 satsingsområder i 2014. Bakgrunnen for val av satsingsområde er kommunen sin posisjon som den største landbrukskommunen i fylket, og at næringa på landsbasis ligg høgt på ulykkesstatistikken.

I slutten av februar var dei fleste landbruksorganisasjonane i Gloppen, Gloppen avløysarlag, representant for kommunen si landbruks- og næringsavdeling, HMS rådgjevar frå Norsk landbruksrådgjeving i Nordfjord og prosjektleiar for «Trygge lokalsamfunn» i Gloppen samla til eit møte der landbruksulykker vart sett på agendaen.

I møtet vart det fokusert på kva ulykkesførebyggande tiltak som er satt i gang, og kva organisasjonane sjølv ser som viktig å sette fokus på framover. Vidare kom det fram eit sterkt ønskje om å kunne handtere eventuelle ulykker når dei fyrst skjer, og med det bidra til å redusere omfanget av skadane.

I løpet av mars/ april vert det difor arrangert Førstehjelpskurs for alle bønder i Gloppen (PDF, 132 kB)på Sandane og i Breim (sjå vedlagt kursinvitasjon)! Det vert i same tidsrom arrangert tilsvarande kurs lokalt for bønder i Hyen i regi av Hyen Røde Kors.
Det vart i møtet etablert ei arbeidsgruppe som skal sørge for framdrift i dette arbeidet:

    • Gloppen bondelag v/Einar Duvold
    • Breim bondelag v/ Anders Felde
    • Hyen bondelag v/ Jostein Arne Røyrvik
    • HMS-rådgjevar LRT v/ Trude Iren Saure
    • Prosjektleiar «Trygge lokalsamfunn» Gloppen Beate Kornberg

Vi oppfordrer bønder i Gloppen til å melde seg på kurset!

Dei som ønskjer å lese meir om skader i landbruket kan sjå nærare på den vedlagte, ferske rapporten
«Skadefri bonde». (PDF, 488 kB)