Gloppen på veg mot godkjenning

Onsdag 15.juni gjennomfører Gloppen kommune eit sertifiseringsbesøk, som eit ledd på veg mot godkjenning. 

I sertifiseringsbesøket vert det først og fremst fokus på forankring og organisering av arbeidet, eksempel på konkrete tiltak og vegen vidare

 

 I tillegg til Trygge lokalsamfunn-rettleiar Eyvin Bjørnstad og sertifisør Christoffer Paur Knudsen, deltek følgjande frå kommunen i løpet av dagen:

  • Kommunen si styringsgruppe for satsinga: Fungerande ordførar, rådmann, lensmann og koordinator for trygge lokalsamfunn i Gloppen
  • Folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, brann og beredskapssjef, einingsleiar kommunal teknikk, landbrukssjef, einingsleiar Breim barnehage og leiar i Breim bondelagKlikk for stort bilete