Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om stusse hekkane sine i samband med skulestart.

Tysdag formiddag var ordførar - Leidulf og koordinator for trygge lokalsamfunn - Beate på besøk i Hyen barnehage og på Hyen skule. Målet var å besøke den sist godkjente barnehagen i Gloppen og overrekke «Trafikksikker barnehage»-skiltet. Vi vart særs godt motteke av barna ved porten inn til barnehagen, og fekk vere med på samlingsstunda deira. 

Trafikksikker kommune

Nøyaktig eit år etter markeringa av Gloppen kommune si godkjenning som eit «Trygt lokalsamfunn», der barnehagane sitt systematiske trafikktryggingsarbeid i Gloppen vart sett i fokus, vart Gloppen i går godkjent som ein «Trafikksikker kommune».  

Dette betyr at kommune har levert dokumentasjon på korleis dei ulike sektorane i kommune tek tema trafikktryggleik på alvor, gjennom interne rutinar og i samarbeid med andre aktørar. Markeringa fann stad på Gloppen hotell tysdag 8. mai.

I mai 2017 fekk alle barnehagane i Gloppen besøk av Audun Heggestad i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane. Målet med besøket var å skru opp eit synleg bevis på at alle barnehagane i Gloppen, med unntak av Hyen barnehage, nå er godkjent som trafikksikre barnehagar. Koordinator for Trygge lokalsamfunn-satsinga i Gloppen, Beate Kornberg var med begge dagane! I tillegg hadde var leiar i oppvekst-utvalet Bernt Reed med eine dagen og varaordførar Magni Aa Berge den andre dagen.

Trafikksikker kommune 1

Gloppen kommune har starta sin prosess fram mot godkjenning som «Trafikksikker kommune». 15.november hadde kommunen besøk av Audun Heggestad frå Trygg trafikk i fylket og Harald Heieraas, ansvarleg for «Trafikksikker kommune»  sentralt. Dagen var sett av til sektorvis informasjon om ordninga, og rettleiing i korleis kome i gang. 
 

AV-OG-TIL er ein organisasjon som arbeider for alkovett i befolkninga. Torsdag signerte ordføraren ein samarbeidsavtale med AV-OG-TIL. Kommunen blir no ein del av eit nettverk med meir enn 50 kommunar som alle arbeider for betre alkovett. Frå før av har fem kommunar i Sogn og Fjordane inngått samarbeidsavtale, mellom anna Selje og Jølster.

 

I dag hadde vi offisiell markering av at Gloppen er blitt ei Trygg lokalsamfunn-kommune. Vi feira saman med alle barnehagane i Gloppen. 

Trygge_lokalsamfunn.jpg

Onsdag 15.juni gjennomfører Gloppen kommune eit sertifiseringsbesøk, som eit ledd på veg mot godkjenning. 

I sertifiseringsbesøket vert det først og fremst fokus på forankring og organisering av arbeidet, eksempel på konkrete tiltak og vegen vidare

 

Trygge Lokalsamfunn Trygg Trafikk og Gloppen K

I dag, onsdag 27. april, fekk varaordførar, rådmann og koordinator for Trygge lokalsamfunn-satsinga i Gloppen gleda av å vere med på ei flott markering i Breim Barnehage. I fullt solskin og med ein flokk av lydhøre barn og vaksne, vart Breim barnehage godkjent som den første Trafikk-trygge barnehagen i Nordfjord.  

 

Snart slaktemodne okser

I samband med kommunen si satsing fram mot å bli godkjent som eit «Trygt Lokalsamfunn» vert det no sett eit felles fokus på å redusere talet på skader og ulykker i landbruket i Gloppen.