I Mars fokuserer Trygg Trafikk på uoppmerksomheit

Tidleg i november 2021 vart Gloppen kommune regodkjent som trafikksikker kommune for nye tre år. Målet med regodkjenning er å på ny sette fokus på kommunen sine rutinar knytt til trafikktryggleik i dei ulike einingane. Kommunen vart første gang godkjent i mai 2018, etter at alle kommunale og private barnehagar i Gloppen vart individuelt godkjent våren 2017 (Breim barnehage allereie i 2016).

I mai 2017 fekk alle barnehagane i Gloppen besøk av Audun Heggestad i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane. Målet med besøket var å skru opp eit synleg bevis på at alle barnehagane i Gloppen, med unntak av Hyen barnehage, nå er godkjent som trafikksikre barnehagar. Koordinator for Trygge lokalsamfunn-satsinga i Gloppen, Beate Kornberg var med begge dagane! I tillegg hadde var leiar i oppvekst-utvalet Bernt Reed med eine dagen og varaordførar Magni Aa Berge den andre dagen.

I dag hadde vi offisiell markering av at Gloppen er blitt ei Trygg lokalsamfunn-kommune. Vi feira saman med alle barnehagane i Gloppen. 

I dag, onsdag 27. april, fekk varaordførar, rådmann og koordinator for Trygge lokalsamfunn-satsinga i Gloppen gleda av å vere med på ei flott markering i Breim Barnehage. I fullt solskin og med ein flokk av lydhøre barn og vaksne, vart Breim barnehage godkjent som den første Trafikk-trygge barnehagen i Nordfjord.