Trygge lokalsamfunn

«Vi lever våre liv i nærmiljø.
Vi ønskjer sikkerheit og vi søkjer tryggleik – også frå ulykker
Personskader førebyggast best lokalt, med utspring i lokale behov og ved bruk av lokal kunnskap.
Trygge lokalsamfunn er ei nasjonal plattform for førebygging av ulykker og skader – tilpassa norsk verkelegheit og lokale utfordringar»