Planar under arbeid

  • Januar 2018 starta planprosessen for utarbeiding av ny «Kommuneplan for Gloppen 2019 – 2030 – arealdelen». Planen nærmar seg ny høyring og skal opp til behandling i formannskapet 20. oktober 2021.
  • Klimaplan 2021 -2030