Planar under arbeid


 

  •  «Områdereguleringsplan for Sandane sentrum» er under utarbeiding, og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019.
    Planen var på høyring i oktober 2018 - men du kan framleis sjå framlegget her
  • Januar 2018 starta planprosessen for utarbeiding av ny «Kommuneplan for Gloppen 2019 – 2030 – arealdelen». Planen kjem på høyring i løpet av hausten 2020.
  • Planstrategi 2020-2024. Kommunestyret vedtok oppstart av arbeidet med strategien, samtidig som dei vedtok framdrifta i arbeidet. (Kommunestyremøte 30. oktober 2019)
  • Klimaplan 2021 -2030