Tema- og kommunedelplanar: Idrett og kultur

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-20

Kulturminneplan for Gloppen kommune 2019-2029