Tema- og kommunedelplanar: Idrett og kultur

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-20

 

Kulturminneplan for Gloppen kommune

Nærmar seg ferdigstilling og planen er å få den endeleg godkjent i kommunestyret juni 2019.
Planen kjem på høyring i løpet av våren 2019.