Landsbyråd for Fjordlandsbyen Sandane

Den 25. april 2018 vedtok Gloppen kommunestyret å opprette eit landsbyråd for Fjordlandsbyen Sandane. Ved å samle representantar frå butikkgruppe, Gloppen næringsorganisasjon, kulturlivet, grunneigarar, politikarar og kommuneadministrasjon så ønskjer vi å skape lokal forankring og engasjement for utvikling av Sandane sentrum. 

Representantar i landsbyrådet er:

1. Gloppen næringsorganisasjon, Roger Aa Djupvik

2. Butikkgruppa, Øystein Skinlo

3. Kulturlivet, Hanne Bergliot Oftedal

4. Grunneigarrep/Sandane utviklingslag, Representant ikkje avklart

5. Formannskapet, Bjarte Gangeskar

6. MULTEK utvalet, Solveig Lien Gusdal

7. Næringssjef, Knut Roger Nesdal

8. Planleggar Gloppen kommune,  Birte Fossheim

 

Ordførar Leidulf Gloppestad har observatørstatus, og kan delta på møte når det høver.

Parallelloppdrag 2017 - Klikk for stort bilete