Planar under arbeid


 

  •  «Områdereguleringsplan for Sandane sentrum» er under utarbeiding, og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019.
    Planen var på høyring i oktober 2018 - men du kan framleis sjå framlegget her
     
  • «Kulturminneplan for Gloppen kommune» nærmar seg ferdigstilling og planen er å få den endeleg godkjent i kommunestyret juni 2019. Planen kjem på høyring i februar/mars 2019.
     
  • Januar 2018 starta planprosessen for utarbeiding av ny «Kommuneplan for Gloppen 2019 – 2030 – arealdelen». Planen kjem på høyring i løpet av hausten 2019.