Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna strategiske styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommuen si utvikling. Planen er inndelt i tre delar.

Samfunnsdelen skal reviderast i løpet av 2017

Arealdelen skal reviderast i 2018

Dokumenta som ligg under menypunkta samfunnsdel og arealdel (over her) er dei sist vedtekne/gjeldande dokumenta

Publisert av Margrete Anette Solheim. Sist endra 24.01.2017