Stortings- og sametingsval

Det er stortings- og sametingsval kvart fjerde år - siste val var i 2017. Neste stortings- og sametingsval er i 2021.