Stortings- og sametingsval

Det er stortings- og sametingsval kvart fjerde år. I år er det stortings- og sametingsval. Valdagen er måndag 13. september 2021.