Stortings- og sametingsval

Det er stortings- og sametingsval kvart fjerde år. Neste stortings- og sametingsval er i september 2025.