Valstyret

Klikk for stort bilete

I kvar kommune skal det vere eit valstyre som er ansvarleg for å gjennomføre val til Stortinget, fylkestinget og kommunestyret. I tillegg er valstyret i Gloppen også ansvarlege for gjennomføring av eventuelle folkeavrøystingar.

I Gloppen er det lang tradisjon for at valstyret er sett saman av medlemer frå formannskapet. I perioden 2016-2019 er valstyret sett saman av formannskapet og gruppeleiarane frå dei partia som ikkje er representerte i formannskapet. Ordføraren er leiar i valstyret.

Sekretær for valstyret er leiar for servicetorget Siv Kvalsvik Haugen.

Valstyret i 2016-2019
- Leidulf Gloppestad (Sp), leiar
- Magni Aa Berge (Sp), nestleiar
- Bernt Reed (Sp)
- Svein-Ottar Sandal (KrF)
- Arnfinn Brekke (KrF)
- Venke Kollbotn (KrF)
- Arnar Kvernevik (Ap)
- Gunnvor Sunde (SD)
- Bjarte Gangeskar (V)
- Anniken Rygg (H)
- Mariel Eikeset Koren (MDG)
- Hege Lothe (SV).