Valstyret er anvarleg

Sp - 2015-2019
Ordførar - Klikk for stort bilete Inger H.A. Lothe

I kvar kommune skal det vere eit valstyre. Dette er fastsett i vallova § 4-1.

Valstyret er ansvarlege for den praktiske gjennomføringa av stortingsval, fylkestingsval og kommunestyreval.
 
Sjå kven som er valstyre i Gloppen!

Leiar i valstyret i Gloppen er no ordførar Leidulf Gloppestad(bilde).