Val 2019

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er måndag 9. september 2019

Listeframlegg

Dei politiske listeframlegga til valet vart godkjent av valstyret 29. mai.