Val 2019

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er måndag 9. september 2019.

 

 

I Gloppen er det 8 parti som stiller til kommunestyreval. Her har vi samla dei ulike partiprogramma dei stiller til val med. 

 

 

Valavlukke 2019

Under årets Sandanedagane vert det høve for alle som ynskjer det å førehandsrøyste til kommunestyre- og fylkestingsval.

Vi opnar for ordinær førehandsstemming ved servicetorget på heradshuset måndag 12. august, og røystesetlar med listekandidatar for kommune- og fylkestingsval vert teke i bruk.

Førehandsstemming er eit tilbod til alle, uavhengig av kva for kommune du er busett i.  På lik line som at Glopparar kan velge å førehandsstemme i andre kommunar dersom det passar best slik.

I år får du ein SMS med lenke til valkortet ditt. Dermed har du valkortet på mobilen, og lett tilgjengelig.  

Manntalet for Gloppen blir lagt ut til gjennomsyn frå 10. juli og fram til valet.

Du kan då sjekke om du står i manntalet i Gloppen på servicetorget i Gloppen kommune. Du kan også ringe Gloppen kommune, tlf 57 88 38 00 og få opplyst over telefon om du står i manntalet.

Valurne og valavlukke

Måndag 9. september 2019 er det valdag i Norge. og ein har høve til å stemme både på kommunevalet for Gloppen og fylkestingsvalet for Vestland.