Val 2019

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er måndag 9. september 2019.

 

 
Røysteseddel og valurne Fylkesting og kommunestyreval

I samband med kommunestyre og fylkestingsvalet vil Gloppen kommune gjennomføre instutisjonsval.

Røysteseddel og valurne Fylkesting og kommunestyreval

Er du sjuk eller ufør, og ikkje har høve til å kome deg til røystelokalet kan du be om å få stemme heime.

Frist for å søkje om heimerøysting er måndag 2. september 2019.

Ring til servicetorget 57 88 38 00, eller send epost til post@gloppen.kommune.no

 

I Gloppen er det 8 parti som stiller til kommunestyreval. Her har vi samla dei ulike partiprogramma dei stiller til val med. 

 

 

Valavlukke 2019

Under årets Sandanedagane vert det høve for alle som ynskjer det å førehandsrøyste til kommunestyre- og fylkestingsval.

I år får du ein SMS med lenke til valkortet ditt. Dermed har du valkortet på mobilen, og lett tilgjengelig.  

Manntalet for Gloppen blir lagt ut til gjennomsyn frå 10. juli og fram til valet.

Du kan då sjekke om du står i manntalet i Gloppen på servicetorget i Gloppen kommune. Du kan også ringe Gloppen kommune, tlf 57 88 38 00 og få opplyst over telefon om du står i manntalet.

Valurne og valavlukke

Måndag 9. september 2019 er det valdag i Norge. og ein har høve til å stemme både på kommunevalet for Gloppen og fylkestingsvalet for Vestland.