Stemme heime?

Veljarar som er sjuke eller uføre og som av den grunn ikkje kan møte fram til stemmelokalet valdagen eller til lokalet for førehandsstemming, kan søkje valstyret om å få stemme heime (eller der dei oppheld seg).

 

Du kan søkje på fleire måtar. Dei som bur i Gloppen kan ringe Gloppen kommune, tlf 57 88 38 00
eller skrive til

Gloppen valstyre
Grandavegen 9
6823 Sandane

eller

sende e-post til
post@gloppen.kommune.no

Klikk for stort bilete