Val

I Gloppen kommune er det valstyret som har ansvaret for gjennomføringa av valet. I Gloppen har politisk sekretariat på vegne av valstyret ansvar for førebuingar og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval og stortings- og sametingsval.

I år er det stortings- og sametingsval, valdagen er 13. september 2021.