Val

I Gloppen kommune er det valstyret som har ansvaret for gjennomføringa av valet. I Gloppen har politisk sekretariat på vegne av valstyret ansvar for førebuingar og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval og stortings- og sametingsval.

Neste val er kommunestyre- og fylkestingsval, i september 2023.