Val

I Gloppen kommune er det valstyret som har ansvaret for gjennomføringa av valet. I Gloppen har politisk sekretariat på vegne av valstyret ansvar for førebuingar og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval og stortings- og sametingsval.

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsval er måndag 9. september 2019.