Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Gloppen er sett saman av medlemer i alderen 13 – 20 år. I tillegg møter eitt medlem frå kommunestyret. 

Sekretær for ungdomsrådet er fritidsleiar Kjersti Rønningen.
- Telefon 917 03 477
- E-post: kjersti.ronningen@gloppen.kommune.no

Kva skal eit ungdomsråd gjere?
Ungdomsrådet skal arbeide med saker som er viktig for ungdomsgruppa, fremje og påverke prosessane i aktuelle saker overfor t.d. kommunen og andre som styrer med saker som er av interesse for ungdomane.

Ungdomsrådet sine medlemer kjem frå:
- fire er valde av elevrådet ved Firda vidaregåande skule
- tre er valde av elevrådet på Gloppen ungdomsskule
- to er valde av elevrådet ved Hyen skule
- to er valde av Gloppen opplæringssenter

Ungdomsrådet ser no slik ut (i 2017/2018)

Frå Firda vidaregåande skule

 • Kristine Strøm - leiar
 • Rakel Sørhaug - nestleiar
 • Jenny Hatlelid Holsæter - medlem
 • Kevin Huus - medlem

Frå Gloppen ungdomsskule 

 • Erik Pele Gran Eide - medlem
 • Hallvard Bjotveit - medlem
 • Andrea Mellingen Lothe - medlem
 • Kristoffer Gåsemyr - varamedlem
 • Sunniva Egge Søvde - varamedlem

Frå Hyen skule

 • Malene Holme - medlem 
 • Olve Teigland Ommedal - medlem
 • Thomas Sætren - varamedlem 

Frå Gloppen opplæringssenter

 • Ridwan Abdullahi Mohamed - medlem
 • Mahamud Ibrahim - medlem