Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Gloppen er sett saman av medlemer i alderen 13 – 20 år. I tillegg møter eitt medlem frå kommunestyret. 

Sekretær for ungdomsrådet er Åslaug Haugset.
- Telefon 91 00 61 82
- E-post: aslaug.haugset@gloppen.kommune.no

Kva skal eit ungdomsråd gjere?
Ungdomsrådet skal arbeide med saker som er viktig for ungdomsgruppa, fremje og påverke prosessane i aktuelle saker overfor t.d. kommunen og andre som styrer med saker som er av interesse for ungdomane.