Gloppen ungdomsråd (GUR)

Ungdomsrådet består av ungdomar i alderen 13-19 år. Dei er valt av kommunestyret, etter forslag frå elevråda ved ungdomsskulane og Firda VGS. Organisasjonar for ungdom kan også føreslå medlemmar til rådet, 4H har hatt ein representant i GUR sidan 2020. 

GUR har møte minst 6 gongar i skuleåret, som regel på fredagar kl. 14.15-17.00.

Reglementet for GUR   Årsmeldinga til GUR for skuleåret 2020/2021 (PDF, 126 kB)

Ungdomsrådet gir råd i politiske saker som er viktig for ungdom. Alle ungdomar i Gloppen kan ta opp saker dei er opptatt av med dei som sit i ungdomsrådet. Ungdomsrådet kan kome med forslag og stille spørsmål til kommunestyret. Meir om kva eit ungdomsråd er, kan du lese her. GUR har sidan 2021 jobba mykje med eit prosjekt for auka ungdomsengasjement i Gloppen, dette prosjektet kan du lese meir om her.

Dette er GUR 2021/2022:

Medlemar:
Nicolai A. Sandnes (4H)
Wiktoria Bujnicka (GU)
Jens Ole Aske (GU)
Ahmed Aleliwi (GU)
Sunniva Befring (Firda VGS)
Ingeborg Fridtun Henden (Firda VGS)
Isabel Eftevand (Firda VGS)
Sunniva Sæter (Hyen)
Leiv Ottar Bakketun (Hyen)
Varamedlemar:
Hannah Midtkandal (GU)
David Skjerdal (GU)
Jakob Felde (GU)
Ida Kristine Rønnekleiv ((Hyen)
Anbjørg Eimhjellen (Hyen)
Lene-Astrid Mannaart (Firda VGS)
Oline Strand Senneset (Firda VGS)

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt om du vil ta opp ei sak, eller har spørsmål om ungdomsrådet. Du kan ta kontakt med kven som helst i rådet, til dømes nokon frå skulen din eller leiaren: Nicolai A. Sandnes, e-post nicolai@nicsangaming.com, mobil 40 09 55 28

Sekretær for ungdomsrådet er Åslaug Haugset.
e-post: aslaug.haugset@gloppen.kommune.no , mobil 91 00 61 82

Bildet er frå oktober 2021. Alle var ikkje tilstades. Åslaug Haugset