Teknisk, miljø- og kulturutvalet 2019-2023

Olav Klungre frå Kristeleg Folkeparti er leiar av utvalet, som i siste valperiode heitte MULTEK-utvalet.

Parti Valde medlemmar Vara
Kristeleg Folkeparti Olav Klungre (leiar) 1. Sivert Jan Ommedal
    2. Kjell Magne Birkelund
    3. Jon Egil Gjengedal
Sosialistisk Venstreparti Katrine Anita H. Heggelund (nestleiar) 1. Maria Kayser
    2. Hanne B. Oftedal
    3. Hege Lothe
Senterpartiet Karoline Bjerkeset 1. Per Rune Vereide
  Olaf. Sigurd Gundersen 2. Margrethe Mjellem
  Vegar Sårheim 3. Giedre Cepukeniene
    4. Liv Henny Frøyen
    5. Einar Duvoll
Arbeidarpartiet Arnar Kvernevik 1. Ola Tarjei Kroken
    2. Marit Reikvam
    3. Svein Torbjørn Sandvold
Uavhengig Gunnvor Sunde 1. Jon Magne Ryssdal
    2. Jan Arve Søvde
    3. Anne-Grete Hoddevik

 

Kontaktinformasjon til dei valde medlemmane finn du her