Rådet for menneske med nedsett funksjonesvne 2019-2023

Rådet for funksjonshemma er samansett av fire brukarrepresentantar, pluss varaordføraren. 

Sekretær for rådet er Åslaug Haugset.

Valde medlemmar Vara
Frå brukarane  
Ivar Halland (HLF), leiar 1. Oddrun Alme (CP)
Elfrid Rauset (NFU), nestleiar 2. Katrine Anita Heggelund (NAAF)
Bodil Hammersland (GR) 3. Majken G. Rygg (Blindeforb)
Tore Vegar Larsen (MS)  
Frå kommunen  
Per Jarle Myklebust Bernt Reed

 

HLF = Hørselshemmedes Landsforbund Gloppen

NFU = Norsk forbund for Utviklingshemmede Gloppen

GR = Gloppen Revmatikerlag

MS = Sogn og Fjordane MS-foreining

CP = CP-foreningen

NAAF = Astma- og allergiforeningen

Blindeforb = Blindeforbundet