Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2015-2019

Rådet for funsjonshemma er samansett av fire brukarrepresentantar, pluss varaordføraren. Leiar er Ivar Halland (bildet)

Sekretær for rådet er Åslaug Haugset.

Klikk for stort bilete

 

Sjå reglementet til rådet for funksjonshemma!

Medlemmer Vara
Frå brukarane
Ivar Halland, leiar 1. Elfrid Rauset Håheim
Majken Gøranson Rygg 2. Tore Vegard S. Larsen
3. Else Tystad
Katrine H. Heggelund 4. Oddrun Alme
Frå kommunen
Magni Aa Berge, varaordførar Bernt Reed, leiar i oppvekstutvalet

 

Vararepresentantane til brukarrepresentantane er ikkje personlege