Kontrollutvalet 2019-2023

Jan Ove Rygg frå Høgre er leiar av Kontrollutvalet

Valde medlemmar Vara
Jan Ove Rygg (H) - leiar 1. Svein Helge Hovstad (KrF)
Bjarte Øvrebø (Sp) 2. Kjell Paulen (H)
Frode Fagerli (KrF) 3. Marot Aud Reikvam (Ap)
Charlotte Rønne Holtan 4. Oddrun Slagstad (Sp)
Marit Lysholm (SV)  

 

SEKOM-sekretariat er kontrollutvalssekretariat for 15 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn. 

Møtepotokollar, innkallingar til møter og andre opplysingar om kontrollutvalet finn du på SEKOM si nettside


Sjå kontrollutvalet sin strategiplan (PDF, 124 kB)