Kontrollutvalet 2015-2019

KrF 2015-2019 - Klikk for stort bilete Frode Fagerli (bildet) frå Kristleg Folkeparti er leiar i kontrollutvalet.


Bjarne Bø frå Senterpartiet er nestleiar i utvalet.

Resten av utvalet er sett saman slik:

Medlemmer Varamedlemmer i rekkefølgje
Frode Fagerlid (Krf),leiar 1. Bjarte Heggheim (uavhengig)
Bjarne Bø (Sp) nestleiar 2. Laila Frøystad Falck (Ap)
Ingrid Aske (Krf) 3. Kjell Paulen (H)
Charlotte R. Holtan (SD) 4. Lillian Støyva (Sp)
Jenny Hysing (SV) 5. Martin Eikeset Koren (Mdg)
6. Einar Ove Kårstad (Sp)
7. Rune Aasen

SEKOM-sekretariat er kontrollutvalssekretariat for 15 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn. 

Møtepotokollar, innkallingar til møter og andre opplysingar om kontrollutvalet finn du på SEKOM si nettside


Sjå kontrollutvalet sin strategiplan (PDF, 124 kB)