Gloppen kommunestyre 2019-2023

Liste over alle valde og varamedlemmar

Medlemmar i kommunestyret

SENTERPARTIET

 
Klikk for stort bilete

Leidulf Gloppestad
Øvre Nordstranda 126
6823 Sandane

Mobil: 977 86 989
E-post: leidulf.gloppestad@gloppen.kommune.no

Ordførar

Klikk for stort bilete

Per Jarle Myklebust
Dalevegen 1002
6826 Byrkjelo

Mobil: 480 07 602
E-post: per.jarle@combitel.no 

Varaordførar
Medlem i formannskapet
Leiar i administrasjonsutvalet
Medlem i rådet for MMNF

Klikk for stort bilete

Magni Aa Berge
Austredalen 20
6829 Hyen

Mobil: 957 78 886
E-post: hyetausa@gmail.com

Medlem i formannskapet
Medlem i oppvekstutvalet
Gruppeleiar i Sp

Klikk for stort bilete

Jeffrey Thomas
Sandsvegen 33
6823 Sandane

Mobil: 954 78 044
E-post: jeffrey.thomas@tine.no

Medlem i helse- og omsorgsutvalet

Klikk for stort bilete

Bernt Reed
Kyrkjevegen 2
6827 Breim

Mobil: 959 72 107
E-post: bernt.reed@enivest.net

Utvalsleiar i oppvekstutvalet
 

Klikk for stort bilete

Janne Marie Solheim
Dalevegen 915
6826 Byrkjelo

Mobil: 911 83 352
E-post: jmkobberstad@live.no 

Medlem i oppvekstutvalet

Klikk for stort bilete

Solveig Lien Gusdal
Breimsvegen 239
6823 Sandane

Mobil: 974 56 790
E-post: solveig.gusdal@sfe.no

Medlem i formannskapet
Medlem i administrasjonsutvalet

Klikk for stort bilete

Vegar Sårheim
Breimsvegen 2022
6826 Byrkjelo

Mobil: 930 09 383
E-post: vegar@breim.no 

Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet

Klikk for stort bilete

Olaf Sigurd Gundersen
Søråsen 52
6823 Sandane

Mobil: 951 36 059
E-post: osgunder@online.no

Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet

Klikk for stort bilete

Eivind Reed
Skrøppavegen 176
6827 Breim

Mobil: 917 77 502
E-post: eivind@reed.no 

Medlem i helse- og omsorgsutvalet

Klikk for stort bilete

Jostein Arne Røyrvik
Røyrvikvegen 143
6829 Hyen

Mobil: 991 04 888
E-post:jo-arner@online.no

Medlem i Helse og omsorgsutvalet

Klikk for stort bilete

Vidar Sandal
Breimsvegen 2380
6826 Byrkjelo

Mobil: 948 31 201
E-post: vidar.sandal@enivest.net

Medlem i kontrollutvalet

Klikk for stort bilete

Karoline Aldis Bjerkeset
Øvre Nordstranda 126
6823 Sandane

Mobil: 926 41 843
E-post: kab@sp.no

Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet

KRISTELEG FOLKEPARTI

 
Klikk for stort bilete

Svein-Ottar Sandal
Nordåsen 56 
6823 Sandane

Mobil: 909 69 342
E-post: svein.sandal@enivest.net

Medlem i formannskapet
Medlem i administrasjonsutvalet
Gruppeleiar i Krf

Klikk for stort bilete

Arnfinn Brekke
Leirbrekka 50 
6823 Sandane

Mobil: 977 16 668
E-post: arnfinn.brekke@enivest.net

Nestleiar i helse- og omsorgsutvalet

Klikk for stort bilete

Olav Klungre
Hyevegen 4060
6829 Hyen

Mobil: 971 66 131
E-post: olav@klungre.no 

Leiar i teknisk, miljø- og kulturutvalet
Medlem i eldrerådet

Klikk for stort bilete

Per Ståle Husevåg
Leirbrekka 13 
6823 Sandane

Mobil: 411 93 146
E-post husevag@endal.no

Medlem i oppvekstutvalet

ARBEIDARPARTIET

 
Klikk for stort bilete

Arnar Kvernevik
Åslyvegen 7
6823 Sandane

Mobil: 970 50 381
E-post: arnar.kvernevik@icloud.com

Medlem i formannskapet
Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet
Gruppeleiar i Ap

Klikk for stort bilete

Monica Grov
Øvre Sørstranda 364
6823 Sandane

Mobil: 900 13 220
E-post: monica.grov@enivest.net

Leiar i helse- og omsorgsutvalet
Medlem i eldrerådet

Klikk for stort bilete

Sandra Edith Tenud
Leirbrekka 19
6823 Sandane

Mobil: 974 89 695
E-post: san-dra98@hotmail.com

Medlem i oppvekstutvalet

HØGRE

 
Klikk for stort bilete

Beate Dybendal Nordvik
Fitjevegen 93
6823 Sandane

Mobil: 412 25 448
E-post: beatedybendal@hotmail.com

Medlem i formannskapet
Medlem i helse- og omsorgsutvalet
Medlem i administrasjonsutvalet
Gruppeleiar i Høgre

Klikk for stort bilete

Jan Ove Rygg
Ramnestadvegen 53
6823 Sandane

Mobil: 902 77 377
E-post: jan.rygg@gmail.com

Leiar i kontrollutvalet

MILJØPARTIET DEI GRØNE

 
Klikk for stort bilete

Mariel Eikeset Koren
Sørstrandsvegen 712
6823 Sandane

Mobil: 909 42 503
E-post: mariel.eikeset.koren@mdg.no

Medlem i formannskapet
Medlem i helse- og omsorgsutvalet
Gruppeleiar i MDG

Klikk for stort bilete

Jørgen Dølvik Husbyn
Nordåsen 35 A
6823 Sandane

Mobil: 952 41 575
E-post: jhusbyn@gmail.com

Medlem i oppvekstutvalet

UAVHENGIG

 
Klikk for stort bilete

Gunnvor Sunde
Bygdavegen 83
6827 Breim

Mobil: 979 55 677
E-post: sundegunnvor@gmail.com

Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet
 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

 
Klikk for stort bilete

Katrine Anita H. Heggelund
Åsavegen 86
6823 Sandane

Mobil: 958 42 491
E-post: katanita@gmail.com

Medlem i formannskapet
Nestleiar i teknisk, miljø- og kulturutvalet
Gruppeleiar SV

VENSTRE

 
Klikk for stort bilete

Bjarte Gangeskar
Gresleitevegen 38
6827 Breim

Mobil: 905 81 490
E-post: bgangesk@online.no

Nestleiar i oppvekstutvalet
Gruppeleiar i Venstre