Gloppen kommunestyre 2015-2019

 Liste over varamedlemmar

Medlemar
SENTERPARTIET  
Sp - 2015-2019
Ordførar - Klikk for stort bilete

Leidulf Gloppestad
6823 Sandane

Mobil: 977 86 989
E-post: leidulf.gloppestad@gloppen.kommune.no

Ordførar

Sp 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Magni Aa Berge
6829 Hyen

Mobil: 957 78 886
E-post: hyetausa@gmail.com

Varaordførar
Medlem i formannskapet
Nestleiar i administrasjonsutvalet

Sp 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Jeffrey Thomas
6823 Sandane

Mobil: 954 78 044
E-post: jeffrey.thomas@tine.no

Medlem i oppvekstutvalet

SP 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Kent Øystein Hjelle
6826 Byrkjelo

Mobil: 414 08 290
E-post: hjelljen90@hotmail.com

Medlem i MULTEK-utvalet
 

Kommunestyret 2015-201 (Sp) - Klikk for stort bilete

Bernt Reed
6827 Breim

Mobil: 959 72 107
E-post: bernt.reed@enivest.net

Medlem i formannskapet
Utvalsleiar i oppvekstutvalet

Klikk for stort bilete

Olaf Sigurd Gundersen
Søråsen 52, 6823 Sandane

Mobil: 951 36 059
E-post: osgunder@online.no

Nestleiar i helse- og omsorgsutvalet

Sp 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Jostein Arne Røyrvik
6829 Hyen

Mobil: 991 04 888
E-post: jo-arner@online.no

Medlem i oppvekstutvalet

Sp 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Vidar Sandal
6826 Byrkjelo

Mobil: 948 31 201
E-post: vidar.sandal@enivest.net

Medlem i helse- og omsorgsutvalet

Sp 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Per Rune Vereide
6823 Sandane

Mobil: 977 06 884
E-post: prv@sp.no

Medlem i administrasjonsutvalet
Gruppeleiar Sp

Sp 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Marit Straume
6829 Hyen

Mobil: 905 34 254
E-post: straumskona@hotmail.com

Medlem i helse- og omsorgsutvalet

Sp 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Solveig Lien Gusdal
6823 Sandane

Mobil: 974 56 790
E-post: solveig.gusdal@sfe.no

Medlem i MULTEK-utvalet
 

SOSIALISTISK
VENSTRE
 
 SV 2015 - 2019 - Klikk for stort bilete

Hege Lothe
Øvrevegen 11, 6823 Sandane

Mobil: 926 48 348
E-post: hege.lothe@gmail.com

Nestleiar i oppvekstutvalet
Gruppeleiar SV

MILJØPARTIET
DEI GRØNE
 
MDG 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Mariel Eikeset Koren
6823 Sandane

Mobil: 909 42 503
E-post: marielkoren@gmail.com

Medlem i MULTEK-utvalet
Gruppeleiar MDG

HØGRE  
Kommunestyret 2015-2019 (H) - Klikk for stort bilete

Anniken Rygg
6823 Sandane

Mobil: 416 24 470
E-post: anniken.rygg@gmail.com

Medlem i helse- og omsorgsutvalet 
Gruppeleiar H

H_2015-2019 - Klikk for stort bilete

Jan Asle Rustøen
Porsvegen 5, 6823 Sandane

Mobil: 913 98 248
E-post: janaslerustoen@hotmail.com

Medlem i MULTEK-utvalet
 

KRISTELEG
FOLKEPARTI
 
KrF2015-2019 - Klikk for stort bilete

Svein Ottar Sandal
Nordåsen 56, 6823 Sandane

Mobil: 909 69 342
E-post: svein.sandal@enivest.net

Medlem i formannskapet
Medlem i oppvekstutvalet
Gruppeleiar Krf

kommunestyret 2015-2019 (KrF) - Klikk for stort bilete

Arnfinn Brekke
Leirbrekka 50, 6823 Sandane

Mobil: 977 16 668
E-post: arnfinn.brekke@enivest.net

Medlem i formannskapet
Utvalsleiar i helse- og omsorgsutvalet

KrF 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Leidulf Rygg Bogstad
6827 Breim

Mobil: 977 52 431
E-post: lsbogstad@gmail.com

Medlem i administrasjonsutvalet
 

Krf 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Venke Kollbotn
6827 Breim

Mobil: 977 77 383
E-post: venkekoll@hotmail.com

Medlem i formannskapet
Medlem i oppvekstutvalet

KrF 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Per Ståle Husevåg
Leirbrekka 13, 6823 Sandane

Mobil: 411 93 146
E-post husevag@endal.no

Medlem i helse- og omsorgsutvalet

Kommunestyret 2015-2019(KrF) - Klikk for stort bilete

Audun Mundal
Leirbrekka 36, 6823 Sandane

Mobil: 911 77 823
E-post: audunmundal@gmail.com

Medlem i MULTEK-utvalet

KrF 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Frode Fagerli
6823 Sandane

Mobil: 970 91 977
E-post: frode@sauen.no

Leiar i kontrollutvalet

ARBEIDARPARTIET  
Kommunestyret2015-2019 (Ap) - Klikk for stort bilete

Arnar Kvernevik
Åslyvegen 7, 6823 Sandane

Mobil: 970 50 381
E-post: arnar.kvernevik@icloud.com
Medlem i formannskapet
Utvalsleiar i MULTEK-utvalet
Gruppeleiar Ap

 Ap 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Liv Petra Holme
6829 Hyen

Mobil: 952 29 333
E-post: liv.aa.holme@gmail.com

Medlem i helse- og omsorgsutvalet

VENSTRE  
Kommunestyret 2015-2019 (V) - Klikk for stort bilete

Bjarte Gangeskar
6827 Breim

Mobil: 905 81 490
E-post: bgangesk@online.no

Medlem i formannskapet
Utvalsleiar i administrasjonsutvalet
Gruppeleiar V

SAMFUNNS-
DEMOKRATANE
 
SD_2015 - 2019 - Klikk for stort bilete

Gunnvor Sunde
6827 Breim

Mobil: 979 55 677
E-post: gunnvor@samfunnsdemokraten.no

Medlem i formannskapet
Medlem i oppvekstutvalet

Samfunnsdemokratane - Klikk for stort bilete

Edgar Kvernevik
6823 Sandane

Mobil: 900 82 899
E-post: edgar.kvernevik@kvernevik-eng.no

Medlem i MULTEK-utvalet