Helse- og omsorgsutvalet 2015-2019

Arnfinn Brekke (bildet) frå Kristeleg Folkeparti er leiar i helse- og omsorgsutvalet.

kommunestyret 2015-2019 (KrF) - Klikk for stort bilete

Helse- og omsorgsutvalet
Parti Medlem Vara
Kristeleg Folkeparti Arnfinn Brekke (Krf), leiar 1. Geir Falch Eide (Krf)
Per Ståle Husevåg 2. Svein Helge Hovstad (Krf)
3. Johannes Nedrebø (Krf)
4. Ingrid O. Eikenæs
Senterpartiet Olaf Sigurd Gundersen (Sp), nestleiar 1. Oddrun Slagstad (Sp)
Marit Straume (Sp) 2. Arvid Gimmestad (Sp)
Vidar Sandal 3. Aud Kari Solheim (Sp)
4. Lorita Kristovska (Sp)
5. Ola Steinar Hestenes (Sp)
Høgre Anniken Rygg (H) 1. Roar Henden (H)
2. Mary Drageset (H)
3. Mussie Mengistu Kifle (H)
Arbeidarpartiet Liv Petra Holme (Ap) 1. Ragnar Andenæs (Ap)
2. Ola Tarjei Kroken (Ap)
3. Marit Reikvam (Ap)

Kontaktinformasjon til dei ulike medlemane finn du her