Formannskapet i Gloppen 2019-2023

Formannskapet er eit lovpålagt organ etter kommunelova, som blir leia av ordføraren. 

Formannskapet er kommunen sitt økonomiutval, planutval og hovudutval for saker som fell utanfor dei tre andre utvala sine saksområde, slik som næringssaker, ressurssaker og samferdslesaker. I tillegg er formannskapet generelt klageorgan etter § 28 i forvaltningslova.

 

Parti/liste Valde medlemmar Vara
Senterpartiet/ Leidulf Gloppestad (Sp) 1. Sandra Tenud (Ap)
Arbeidarpartiet/ Per Jarle Myklebust (Sp) 2. Alf Erik Røyrvik (V)
Sosialistisk Venstreparti / Magni Aa Berge (Sp) 3. Olaf Sigurd Gundersen (Sp)
Miljøpartiet Dei Grøne og Solveig Lien Gusdal (Sp) 4. Jeffrey Elliott Thomas (Sp)
Venstre Arnar Kvernevik (Ap) 5. Janne Marie Solheim (Sp)
  Katrine Anita Heggelund (SV) 6. Jostein Arne Røyrvik (Sp)
  Mariel Eikeset Koren (MDG) 7. Karoline Aldis Bjerkeset (Sp)
    8. Eivind Reed (Sp)
    9. Bernt Reed (SP)
     
Kristeleg Folkeparti Svein-Ottar Sandal 1. Per Ståle Husevåg
    2. Arnfinn Brekke
     
Høgre og Beate Dybendal Nordvik (H) 1.Gunnvor Sunde (UAH)
Uavhengig    


Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet Dei Grøne samarbeider om val av formannskap, og har felles varaliste. Det same gjeld for Høgre og Uavhengig.

Kontaktinformasjon til dei valde medlemmane finn du her

Lenker til meir informasjon

Sjå reglementet til formannskapet i Gloppen

Lovdata - Kommunelova, paragraf 5-6

Lovdata - Forvaltningslova, paragraf 28