Formannskapet i Gloppen

Klikk for stort bileteOrdførar Leidulf Gloppestad og Varaordførar Magni Aa Berge Jan K.

Formannskapet er eit lovpålagt organ etter kommunelova, som blir leiar av ordføraren.

Formannskapet er kommunen sitt økonomiutval og hovudutval for saker som fell utanfor dei tre andre utvala sine saksområde, slik som næringssaker, ressurssaker og samferdslesaker.

I tillegg behandlar formannskapet kommuneplansaker etter kapittel 11 i plan- og bygningslova og er generelt klageorgan etter § 28 i forvaltningslova.

Sjå reglementet til formannskapet i Gloppen!

Eit nytt reglement er under arbeid.

Parti/liste Namn Vara
Senterpartiet Leidulf Gloppestad 1.Hege Lothe (SV)
Magni Aa Berge 2. Kent Øystein Hjelle (Sp)
Bernt Reed 3. Solveig Lien Gusdal (Sp)
4. Olaf Sigurd Gundersen (Sp)
5. Jostein Arne Røyrvik (Sp)
Kristeleg Folkeparti Svein Ottar Sandal 1. Anniken Rygg (H)
Venke Kollbotn 2. Audun Mundal (uavhengig)
Arnfinn Brekke 3. Per Ståle Husevåg (KrF)
4. Jan Asle Rustøen (H)
5. Leidulf Rygg Bogstad (KrF)
Samfunnsdemokratane Gunnvor Sunde 1.Mariel Eikeset Koren (MdG)
2. Edgar Kvernevik (Sdem)
Arbeiderpartiet Arnar Kvernevik 1. Liv Petra Holme (Ap)
2. Vidar Sandal (Sp)
Venstre Bjarte Gangeskar 1. Jeffrey Thomas Sp)
2. Marit Straume (Sp)
3. Per Rune Vereide (Sp)