Eldrerådet 2019-2023

Eldreårdet er samansett av fem medlemmer frå pensjonistlaga i kommunen og to folkevalde.
Dei to folkevalde er leiarane i helse- og omsorgsutvalet og teknisk, miljø- og kulturutvalet, nestleiarane i dei same utvala er vara.

Sekretær for rådet er Beate Kornberg.

Kontaktinformasjon Eldrerådet

Medlem i Eldrerådet 2019-2023 - Klikk for stort bilete   

Odd Magne Eide

Leiar

Mobil: 91 76 91 62

E-post: eideoddmagne@gmail.com

     

Medlem i Eldrerådet 2019-2023 - Klikk for stort bilete  

Aase Karine Moldestad

Nestleiar

Mobil: 99 15  30 74

E-post: aasemoldestad@gmail.com

Medlem i Eldrerådet 2019-2023 - Klikk for stort bilete    

Aud Karin Netland

Styremedlem

Mobil: 95 97 21 65

E-post: audkanet@yahoo.no

Medlem i Eldrerådet 2019-2023 - Klikk for stort bilete      

Bergfrid Rønnekleiv

Styremedlem

Mobil: 95 72 60 38

E-post: broennek@online.no

   

Mary-Ann Hjelle Felde

Styremedlem

Mobil: 94 83 47 20

E-post: feldemaryannhjelle@gmail.com 

     

Monica R. Grov

Leiar i helse- og omsorgsutvalet (Ap)

Mobil: 90 01 32 20

E-post: monica.grov@enivest.net

    

Olav Klungre

Leiar i TMK-utvalet (KrF)

Mobil: 97 16 61 31

E-post: olav@klungre.no

  Valt medlem Vara
Pensjonistlag    
Gloppen Pensjonistlag Odd Magne Eide, leiar 1. Kari Isene
  Aud Karin Netland 2. Jostein Midtkandal
Breim Pensjonistlag Aase Karine Moldestad, nestleiar 1. Jon Oddvar Kandal
  Mary-Ann Hjelle Felde  
Hyen Pensjonistlag Bergfrid Rønnekleiv 1. Liv Petra Aa Holme
Frå Kommunen    
Helse- og omsorgsutvalet Monica Grov  Arnfinn Brekke
Teknisk, miljø- og kulturutvalet Olav Klungre  Katrine Anita Heggelund

 

Varalista skal lesast slik: Ingen av pensjonistane har personlege vara, men varafolka er i rekkefølge for kvart pensjonstlag.