Eldrerådet 2015-2019

Klikk for stort bilete

Eldreårdet er samansett av fem medlemmer frå pensjonistlaga i kommunen og to folkevalde. Desse to er leiarane i helse- og omsorgsutvalet og teknisk, landbruk og kulturutvalet.

Olav Moritsgård (bildet) er leiar, sekretær for rådet er Beate Kornberg.

Eldrerådet
Medlem Vara - pr lag Organisasjon/verv
Frå pensjonistlaga:
Olav Moritsgård, leiar 1. Bård Vereide Gloppen pensjonistlag
Maria Lundestad 2. Kari Isene Gloppen pensjonistlag
Hans Myklebust 1. Mary-Ann Hjelle Felde Breim Pensjonistlag
Olav Felde 2. Åse Moldestad Breim pensjonistlag
Egil Holme 1 Bergfrid Rønnekleiv Hyen pensjonistlag
Frå kommunen:
Arnfinn Brekke Olaf Sigurd Gundersen leiar/nestleiar i helse- og omsorgsutvalet
Arnar Kvernevik Audun Mundal leiar/nestleiar kultur- og miljøutvalet