Politisk organisering

Gloppen kommune er politisk organisert etter den såkalla hovudutvalsmodellen. Dette vil seie at kommunestyret har lagt det daglege politiske ansvaret for drifta av kommunen til eigne utval, som er inndelte etter fagområde. Politisk organisering denne valperioden (2019-2023), som varer fram til kommunestyrevalet i 2023