Møteplan

Elektronisk møteplan: Når saklista til møtet er klar, får du opp denne ved å klikke på aktuelt møte. Etter at møtet er halde, kan du sjå kva vedtak som vart fatta og kven som var med på møtet.

Møteplan - til utskrift: Dette er papirversjonen av møteplanen, viser oversikt over møtedatoar for heile året. 

 

Publisert av Siv Kvalsvik Haugen. Sist endra 20.01.2017