Møteplan

Elektronisk møteplan: Når saklista til møtet er klar, får du opp denne ved å klikke på aktuelt møte. Etter at møtet er halde, kan du sjå kva vedtak som vart fatta og kven som var med på møtet. (klikk deg til møteplanen via boksen over her)

Møta i Nordfjordrådet

Det er ikkje sett opp ein møteplan i Nordfjordrådet for 2020 enno, men første møtet blir i Stryn den 17. februar.