Møteplan

Elektronisk møteplan: Når saklista til møtet er klar, får du opp denne ved å klikke på aktuelt møte. Etter at møtet er halde, kan du sjå kva vedtak som vart fatta og kven som var med på møtet. (klikk deg til møteplanen via boksen over her)

Møta i Nordfjordrådet

finn du no på Stad kommune si heimeside. Møteplanen ser slik ut for 2020:

  • 17. februar i Gloppen, hos Mona Vekst
  • 20. april i Stryn, på Folven gard i Oppstryn
  • 8. juni, møtestad er ikkje fastsett
  • 28. september, møtestad er ikkje fastsett
  • 23. november, møtestad er ikkje fastsett.