Møtebøker frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Her finn du møtebøker frå rådet  - sortert etter år

2020​​​​​​​

2019​​​​​​​

2018

2017

2016

2015

2014