Dette finn du i møteplanen

Saklister

Opne møteplan, og velg dato for komande møte. Her vil du finne saklista når den er klar (den vert kalla sakskart og ligg som pdf-fil øvst i bildet) 

Møtebøker

Opne møteplan, og velg dato for møtet som har vore. Her vil du finne møteboka for det aktuelle møtet (ligg som pdf-fil øvst i bildet). Ver obs på at du kan bla deg bakover i tid ved å klikke nedst på møteplanen "vis forige år"