Melde forfall til politiske møte

Som folkevalgt har du møteplikt i dei kommunale organa du er valgt inn i, jmf kommunelova 40

 

Vi ber dei folkevalde, både faste medlemmar og vara om å halde dei oppsette møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikkje legge feriar eller andre planar til dei aktuelle møtedagane.

Arbeidstakarar har krav på fri frå jobb for å fylle møteplikta.

Hvis du ikkje kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall med begrunning til Servicetorget så raskt som mulig. Denne skal du helst registrere direkte i møteportalen, eller du kan sende melding på e-post servicetorget@gloppen.kommune.no, eller ring til 57 88 38 00.

Servicetorget skal kalle inn varafolk, medlemmane skal ikkje gjere dette sjølv.

Det same gjeld forfall i ein eller fleire saker pga. inhabilitet.

Gyldig forfall

Om ein vert forhindra av sjukdom- eller velferdsgrunnar. Situasjonar som kan føre til at ein kan forsømme viktige eller uoppsettelige forretningar eller plikter, deltaking i møter i andre offentlege organ og reiser i samband med jobb.

Ugyldig forfall

Ugyldig forfall vil for eksempel vere private reiser og ærend, avvikling av ferie, arbeid (med mindre det føreligg helt spesielle grunnar).

 

Publisert av Siv Kvalsvik Haugen. Sist endra 22.03.2017