Lokale partilag i Gloppen

Desse partia har lokallag i Gloppen:

- Arbeiderpartiet. Leiar: Monica Grov
- Raudt. Leiar: Albert Christian Alfiler
- Høgre. Leiar: Jan Ove Rygg
- Kristeleg Folkeparti. Leiar: Venke Kollbotn
- Miljøpartiet Dei Grøne. Leiar: Mariél Eikeset Koren 
- Samfunnsdemokratane. Leiar: Gunnvor Sunde
- Senterpartiet. Leiar: Per Jarle Myklebust
- Sosialistisk Venstreparti. Leiar: Thomas Michael Walle
- Venstre. Leiar: Bjarte Gangeskar

Sjå kommunen sine retningslinjer for tilskot til politiske parti!